El Meu Espai és un lloc d´accés limitat als usuaris que tenen contractat algún dels serveis web de l’Àrea de Medi Ambient de l’Alt Empordà